Life Coaching – En lösningsinriktad inställning till din framtid. 

Du kanske befinner dig i en situation där du finner hinder som håller dig från att nå målen. Kanske du tror att du mår bra men det finns alltid möjligheter till förbättring för vidare utveckling. 

Hur fungerar Life Coaching?
Genom att ställa rätt frågor, sätta rätt mål och hitta sätt att nå dem.

Det första steget i coaching innebär att du utvecklar och klargör dina mål. Vad vill du uppnå är den viktigaste frågan och varför vill du uppnå dessa mål? När vi väl har fastställt vad som är dina faktiska mål kommer vi därefter att arbeta med att prioritera målen för att uppnå dem.

Det andra steget handlar om att avslöja hinder som hindrar dig från att nå målen. Detta innebär att öka medvetenheten om uppenbara – och inte så uppenbara – hindrena som blockerar dig från att uppnå det som önskar. Vi kommer att titta på mönster av övertygelser, relationer och beteenden som får dig i ett spår och hindrar dig från att vidta nödvändiga steg för att nå dina mål och prestera som du önskar.

Den tredje etappen består av att utforma en plan för att åstadkomma den förändring som behövs. Detta innebär att du utvecklar och organiserar en handlingsplan och är avgörande för de åtgärder du vill vidta. Detta ger dig eller din möjlighet att arbeta mot dina mål och utnyttja alla dina dolda potential.

Det sista steget innebär att du genomför din plan. Det handlar om att du vidtar åtgärder och att vi tillsammans granskar och utvärderar resultaten. Det handlar om att se var förändringar och förbättringar kan göras för att ta dig dit du vill vara.

Det är viktigt att bemöta coachingen med ett öppet sinne, vara villig att utmanas och förändras samt vara öppen för nya idéer.

Vem är en Life Coach ? 

En Life Coach är någon som är professionellt utbildad för att hjälpa dig att maximera din fulla potential och nå dina önskade resultat.

Varför skulle du arbeta med en Life Coach?

Människor väljer att anställa en Life Coach eftersom att de vill göra morgondagen mer produktiv än vad gårdagen hade att erbjuda. Förbättra framställningen och se mer tillväxt, de vill att förändringarna samt resultatet skall ske snabbt men på ett sätt där deras förmåga utnyttjas på maximalt sätt .

Under mina session kommer du att uppleva mycket skratt för att öppna upp dina positiva sinnen men du kanske även gråter också. Båda kommer att kännas jämlikt bra och förhoppningsvis blir det en psykiskt renande upplevelse! 

Välkomna in och hoppas jag att vi ses snart!

Irma

  • Certifierad livscoach
  • Certifierad NLP Practitioner
    Livscoaching Session

Pris:
70 min 700kr per session