Neuro-Lingvistisk Programmering
 

Vad är det?

Neuro lingvistisk programmering är ett beteendepsykologiskt modell som hävdar att man kan anpassa strategier som används av framgångsrika individer för att uppnå sina egna mål. Det styr individen i att lära av sina egna erfarenheter av framgång och misslyckande, vilka tankar, känslor och beteenden som är användbara och vilka som kommer i vägen. Ingen handling är negativ, även om den leder till upplevt misslyckande det bara är ett steg i inlärningsprocessen.

NLP utvecklades på 1970-talet av John Grinder och Richard Bandler. Grinder är en lingvistikprofessorn och han använde sin expertis inom språk för att identifiera hur en persons talmönster återspeglar sig ut i världen.
Genom att utvärdera en persons tal, handlingar, tankar och känslor bygger NLP utövare en förståelse för personens karta över verkligheten. NLP-tekniker används sedan för att hjälpa personen att kopiera dem processer som används av andra.

Vad händer i en NLP session?

I en NLP-terapisession arbetar terapeuten med en person för att förstå hans / hennes tänkande, beteenden, känslomässiga tillstånd och ambitioner. De försöker sedan beskriva personens världskarta, tillsammans med deras primära representationssystem (PRS). När de väl har en grund använder de en mängd olika tekniker för att förändra hur personen tänker, känner eller beter sig i vissa situationer.

NLP-sessioner är starkt baserade i nuet och kräver att klienten arbetar själv mot förändring.

Terapi tenderar att vara snabb och löser vanligtvis problem under flera korta sessioner, så det är mycket kostnadseffektivt och billigare än traditionella terapier.
Jag arbetar utifrån att du har alla resurser du behöver för att göra positiva förändringar i ditt liv, NLP-tekniker används för att underlätta dessa förändringar, så att du kan koncentrera dig på vad du tänker och känner. Du skapar nya beteendemönster när du lär dig teknikerna för dig själv vilket innebär att du kan fortsätta bli expert för dig!

Den första sessionen handlar om att lära känna dig. Det är viktigt att förstå vad som fick dig att söka hjälp. Så vi pratar om vad som berör dig och vad du förväntar dig att få ut ur våra sessioner och diskuterar sättet att närma dig vad dina resultat är. Bara en kort tid spenderas på att definiera problemet innan du arbetar med dina resultat. Så du kan förvänta dig att uppleva förändringar i varje session.

Jag använder en kombination av strategier som inkluderar ifrågasättande, skonsam guidad visualisering, lugn avkopplingsteknik och coachning. Ibland betyder det att jag ställer dig massor frågor som hjälper dig att räkna ut vilka åtgärder du ska vidta. Vi kommer att dela upp allt i hanterbara bitar för att göra det lättare att se vad problemen är och vad lösningarna är. Hela sessionen körs i den takt du väljer för att se till att du tar varje steg på ett sätt som gör att du kan känna dig bekväm med dig själv.

Under mina sessioner är chansen att du kommer att skratta mycket. Du kanske gråter också. Båda kommer att kännas lika bra och förhoppningsvis blir det en renande upplevelse!

Varmt välkommen

Irma

  • Certifierad livscoacher
  • Certifierad NLP-utövare


NLP-terapisession

70 min 700 kr

“Livets vetenskap”